A szükségletelméletek az egyéni és a csoport szükségletek meghatározó szerepét hangsúlyozzák. Képviselőik azt vallják, hogy az emberek elsősorban a szükségleteik kielégítésére törekednek, cselekedeteiket a szükségletek kielégítése motiválja.

A szükségletek sorába természetesen beleértik – az élettani szükségleteken kívül – a magasabb rendű szükségleteket is, mint például az önmegvalósítást.

Az elmélet legnevesebb képviselője Maslow szerint az emberi szükségleteknek öt szintje van, amelyeket alacsonyabb és magasabb rendű szükségletek szerint csoportosított.

Az ember először az alacsonyabb rendű szükségleteit igyekszik kielégíteni, miután ez megtörtént, azután akarja a következő hierarchia szintnek megfelelő szükségleteit megvalósítani.

A fiziológiai szükségletek a legalacsonyabb igényekre vonatkoznak, mint az evés, ivás, a pihenés, stb. amelyeket ki kell elégíteni ahhoz, hogy a magasabb rendű szükségletek érvényre jussanak. Amennyiben ezek nincsenek kielégítve, minden más szükséglet háttérbe szorul, maguk alá kényszerítik a magasabb szintű szükségleteket.

A biztonság iránti szükséglet készteti az embert arra, hogy támogatást, védelmet keressen.

A közösséghez tartozás igénye magába foglalja az emberszeretet utáni vágyat, az emberi kapcsolatok fontosságát, a szeretet és a barátság iránti igényt.

A megbecsülés utáni vágy magasabb rendű szükséglet, amely az elismerés, a tisztelet utáni vágyat jelentheti. Az ember azt kívánja, hogy megbecsüljék, munkáját, teljesítményét elismerjék és tiszteljék, amellyel az önbecsülését megalapozhatja.

Az önmegvalósítás igénye a legmagasabb rendű szükségletet jelenti. Ezzel válhat teljessé a szükségletek kielégítése, amelynek eredményeként elérhető, hogy az ember azzal foglalkozzék, amihez a legjobban ért, amiben a leginkább kitűnhet.

Fentiek alapján:


A szükséglet a termékek és szolgáltatások iránti igény, amely egyben ezen igény kielégítésére serkenti a fogyasztót.

A fogyasztó egyik legfontosabb gazdasági döntése, hogy felméri a szükségleteit és rangsorolja azokat. A szükségletek összessége mindig felül-múlja a fogyasztó lehetőségeit, tehát mindig létezik kielégítetlen szükséglet. Ez a piacon rejtve marad, de nagyon fontos szerepe van a szükségletek rang-sorolásában és a fogyasztók cselekedeteiben, hiszen éppen ezek a kielégítetlen szükségletek ösztönzik a háztartásokat jövedelmük növelésére.

A különféle javak iránti szükségletek nem azonos erősséggel (intenzitással) jelennek meg az emberek vágyaiban. Az emberi szükségletek sajátos rangsort, rendszert alkotnak.

A szükségletek rangsorát preferencia-rendszernek nevezzük.

A szükségletek rangsorolásában mindenekelőtt a fogyasztó belső, személyes értékrendje, ízlésvilága tükröződik. Nem vagyunk egyformák: van aki enni szeret; mások inkább kevesebbet esznek, de buzgón követik a divatot; megint mások inkább csak egy farmerban járnak, hogy tudjanak hanglemezt, könyveket vásárolni.

A szükségletek keletkezése és így rangsorolása is elválaszthatatlan attól a kortól, amelyben a fogyasztás megtörténik. A szükséglet az adott kor társadalmi szokásainak tükörképe. Ennek tudható be, hogy egy adott időszakban az egyes fogyasztók preferenciája sok hasonlóságot mutat az alapvető igényeket minden egyes fogyasztó a rangsor elejére teszi, de a fogyasztásra kiválasztott termékek köre már nagyon is különböző lehet az egyes embereknél.

Szükségletei kielégítésében a fogyasztót saját lehetőségei, azaz a rendelkezésre álló pénzjövedelme korlátozza. A jövedelem hatását a keresletre nem annak pénzbeni számértéke határozza meg, hanem az, hogy milyen ennek a jövedelemnek a vásárlóereje, vagyis a reáljövedelem.

A nomináljövedelem: a jövedelem pénzbeni összege.
A reáljövedelem a nomináljövedelem vásárlóereje: azt fejezi ki, hogy mennyi árut tudunk a nomináljövedelemből megvásárolni.

A fizetőképességet a fogyasztók pénzjövedelme és az áruk ára határozza meg, azaz a fogyasztó számára reáljövedelme jelenti a fogyasztási lehetőségek korlátját.

Körmös Honlapok

Bögyös Mónika
Szabó Anna
Rédli Andrea
Csetneki Anita
Kovács Krisztina
Szabó Gabriella
Feketéné Urbán Anikó
Müller Carmen

Hirdetés

Műköröm alapanyagok - 6 márka
Kozmetikai termékek -Holt tengeri
Műköröm csiszológép -CrystalNails
Műkörmös tanfolyam - képzések
Műköröm díszítés -kombinált köröm
Műkörmös asztal - Crystal Nails
Műköröm készítés - körmös címek