Az EU fogyasztóvédelmi jogalkotása irányelveket fogadott el a fogyasztói jogok alábbi csoportjaira:

-    Tájékoztatás és információ.
-    A termék és szolgáltatás minőségével és biztonságával kapcsolatos jogi eszközök.
-    A jogorvoslathoz való jog.
-    A fogyasztók képviselete.


Irányelvek a fogyasztók tájékoztatásához

A termékek, szolgáltatások feliratozása, címkézése

Nyelvhasználat: import termékeknél kikötik az importáló ország nyelvének használatát, export esetében elfogadható a többnyelvű feliratozás.
Élelmiszerek címkézése: a tájékoztatásnak ki kell terjednie: a termék nevére, jellegzetességeire, természetére, származására, minőségére, összetételére, a mennyiségre, a gyártóra, a használati időre, a gyártás módjára, a tárolás és felhasználás különleges feltételeire: tápérték feltüntetése esetén egységes standard alkalmazása kötelező.

A termékek és szolgáltatások árfeltüntetése

Az eladási és az egységár feltüntetése előírt. Nem élelmiszer termékek esetén az egységárat csak akkor kell feltüntetni, ha a terméket a végső fogyasztó számára értékesítik.
A gáz és elektromos áram árairól a tagországok vállalatai kötelesek tájékoztatni az EK Statisztikai Hivatalát.

A veszélyes termékekre vonatkozó információk cseréje

Fogyasztási cikkek használata során előálló veszélyekről a tagállamok kormányzati szervei kötelesek értesíteni a Közösség Bizottságát.
Az Európai Háztartási és Szabadidős Balesetek információs rendszere keretében az egészségügyi intézmények szolgáltatnak adatokat a háztartási balesetek, mérgezések alakulásáról (cél: felhívni a figyelmet a balesetveszélyes termékekre).

A reklám mint a fogyasztók tájékoztatásának eszköze

Az irányelvek előírják, hogy a tagállamok kötelesek a megtévesztő reklámok kielégítő és hatékony ellenőrzési módját biztosítani. A televíziós reklámozásról szóló irányelv kimondja, „a reklámozásnak becsületesnek, tisztességesnek és illedelmesnek kell lennie és meg kell felelnie a sugárzó ország reklámjogi törvényeinek”. Külön figyelmet kell szentelni a gyermekek tisztességtelen és megtévesztő befolyásolásának elkerülésére.
Az összehasonlító reklám csak akkor megengedett, ha igazolható, lényegi jellegzetességeket érint, igazolható és tisztességes választási lehetőségeket teremt; ha nem megtévesztő; nem idéz elő zavart a piacon; nem okozza a versenytársak hitelének, jó hírnevének sérelmét (nem irányelv, csak előterjesztés).

Irányelvek a termék és szolgáltatás minőségének és biztonságának biztosításához


-    A törvényes szavatosság és az ún. kereskedelmi szavatosság (jótállás) intézményét mindegyik tagállam jogrendszere alkalmazza, eltérő módon.

A termékfelelősség

Az irányelv kimondja: a termék gyártója felel azért a kárért, amely a termék hibájából keletkezett. A termék gyártójának a felelőssége objektív. A gyártó, aki magát gyártónak feltünteti, az importáló, illetve a termék minden forgalmazója. A kár: halál és testi sérülés által okozott kár; más dolog megrongálása vagy használhatatlanná tétele által előidézett kár. A kártérítés mértéke országonként változik. Az igényérvényesítés határideje előírt.   

Irányelvek a jogorvoslathoz való jog biztosításához

A fogyasztói szerződések tisztességtelen feltételei.

Az irányelv szerint tisztességtelen szerződési feltétel, ha az
-    nem a felek közti alku (egyezkedés) eredményeként került a szerződésbe,
-    ellentétben áll a jóhiszeműség követelményével,
-    a fogyasztó sérelmére jelentős aránytalanságot okoz.

A bizonyítás az eladó/szolgáltató kötelessége.

A tagállamok kötelesek „elegendő és hatásos eszközöket biztosítani” a tisztességtelen kikötések megakadályozására.
Ilyenek lehetnek: közérdekű intézkedések, fogyasztó-érdekvédelmi személyek, intézmények kezdeményezése bíróságon, közigazgatási szervnél.

Irányelvek a fogyasztók képviseletének biztosításához

A fogyasztók hozzáférhetősége az igazságszolgáltatáshoz és a jogviták rendezésének szabályai az egységes piacon.

Az irányelv alapelvei:
-    az igazságszolgáltatás gyorsítása,
-    megkönnyítése és
-    olcsóbbá tétele.

A fogyasztó – közösségi – érdekek képviseletét szolgáló eljárásjogi intézmények:
-    a közérdekű kereset (törvény által feljogosított állami vagy érdekvédelmi szervek indíthatják bíróság előtt),
-    a csoport keresetek (azonos érdekű egy vagy több személy – képviseletre vonatkozó külön megbízás nélkül – kezdeményezheti kereset indítását bíróságnál).

Körmös Honlapok

Benkóné Tóth Karolina
Nagy Ágnes
Horváth Nóra
Badics Andrea
Bakó Csilla
Janó Fruzsina
Pintér Erika
Bartl Viktória

Hirdetés

Köröm minták - francia köröm
Műkörömépítő tanfolyam - neked
Műköröm díszítés -kombinált köröm
Műkörmös kereső - körmös oldalak
Kozmetikai termékek -Holt tengeri
Műkörmös tanfolyam - képzések
Műkörmös asztal - Crystal Nails