A minőség, mint vezetési filozófia azt jelenti, hogy a vezetés képes arra, hogy olyan módon tervezze és szervezze meg a munkafolyamatokat és irányítsa az embereket, hogy a végeredmény, a termék és szolgáltatás minősége konzisztens módon feleljen meg a vevők elvárásának.

A TQM-hez tehát jó szakembergárda és alkalmas vezetés szükséges,
-    jó szakembergárda, amely elkötelezetten és tudatosan dolgozik a minőségért;
-    alkalmas vezetés, amely képes kitűzni a vevők minőségi igényén alapuló minőségi célt, és képes azt meg is valósítani.

A teljes körű minőségirányítás kiterjed a termék vagy szolgáltatás minőségét érintő valamennyi tevékenységre:
-    a marketingre és piackutatásra,
-    a tervezésre/specifikációs műszaki tevékenységre,
-    az anyagbeszerzésre,
-    a folyamattervezésre és fejlesztésre,
-    a termelésre,
-    az ellenőrzésre, vizsgálatra és megfigyelésre,
-    a csomagolásra és a tárolásra, a szállításra,
-    a műszaki szolgáltatásra és karbantartásra,
-    a használat utáni selejtezésre (a hulladék elhelyezésére).

A teljes körű minőségirányítás kialakításához a vezetőknek az alábbi feladatokat kell ellátnia:
-    A minőség, mint jövőkép kialakítása;
-    Rendszerszemléletű gondolkodás kialakítása;
-    A minőségszemlélet beépítése a vállalkozás stratégiájába;
-    A minőségi célok kijelölése;
-    Az emberi erőforrások feltárása és tudatos fejlesztése;
-    A vevőközpontú szemlélet elterjesztése;
-    A munkamegosztás fejlesztése, egyértelmű feladat-, hatáskör és felelősség megosztás;
-    Új kommunikációs csatornák nyitása, az információk tudatos megosztása;
-    Az eredmények mérése, a teljesítmények ösztönzése, elismerése;
-    Minőségmenedzsment alkalmazása.

A változások motorja, vezető ereje a jövőkép.

A minőség mint jövőkép mindenki számára mutatja a követendő irányt. A minőség egy olyan jövőbeli állapot, amelynek elérését a vállalat mindennél fontosabbnak tartja. Olyan stratégiai fontosságú eszköz, amely összeköti a vállalat valamennyi dolgozóját, amely lehetővé teszi a vállalattal való azonosulást és erősíti az elkötelezettséget a stratégiai célok iránt.

A jövőkép ad keretet a minőség megvalósításához szükséges akcióknak. A jövőkép segítségével lesz világos mindenki számára, hogy milyen irányba fejlődik a vállalat. A jövőkép alapján alakulhat ki az emberekben egy olyan értékrend, amely alapján el tudják dönteni, hogy mely lépések helyesek, milyen magatartásformák segítik a jövőkép elérését.

A vezetés feladata a jövőkép, a minőségi célok megfogalmazása. Ha a minőség a cél, akkor e cél kényszerítő ereje adja az energiát a mindennapi munkához.

Ha az emberek látják a közös célt, akkor az ösztönzi őket.
Ha a vezetés meg tudja nyerni e célra az embereket, akkor a vezetés energiája kiterjed az egész szervezetre.

Az erő azokból a vezetőkből árad, akikben megvan az erő elgondolásaik megvalósításához, rendelkeznek a kapcsolatok megteremtésének készségével és lehetőségével, mely által a tehetség kibontakozik.

A szándék, a jövőkép és az értékek adják meg a jó döntések hátterét és vezetik az egyént és a szervezetet a kívánt irányba.

Mindehhez olyan vezetőgárda szükséges, amely képes:
-    jövőképalkotásra (folyamatos előrenézésre, a lehetőségek és veszélyhelyzetek felismerésére),
-    a nemzeti és nemzetközi összefüggések felismerésére és kezelésére,
-    harmóniaépítésre a kockázatviselőkkel,
-    etikus magatartásra,
-    az emberekkel való helyes bánásra,
-    a változtatás irányítására.

Körmös Honlapok

Krska Karolina
Feith Johanna
Rózsa Zalánné Mónika
Marton Bettina
Mazán Mónika
Bárdos Alida
szakal zoltanne
Németh Attiláné..*CsiLLa*

Hirdetés

Spange - feszítőszálas spange
Francia műköröm - köröm minták
Köröm minták - francia köröm
Műköröm kellékek - műkörmös
Műkörmös játékok - Nyerj!
UV lámpa- műkörmös
Műkörmös tanfolyam - képzések