A teljes körű minőségirányítási rendszer kialakításához az alábbi lépéseket kell végrehajtani:

-    Meg kell határozni a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó igényt.
•    Pontosan meg kell állapítani a piac követelményeit és a vevőkört; ez alapján becsülni a termék vagy szolgáltatás minőségi fokozatát, mennyiségét, árát és a megvalósítás időtervét.
•    Pontosan meg kell határozni a vevők igényeit a piaci igények és a szerződéskötések figyelése révén; ez a tevékenység ki kell terjedjen a fogyasztó részéről felmerülő bármely meg sem fogalmazott elvárás vagy előítélet értékelésére.
•    Világosan és pontosan továbbítani kell a vásárlói követelményeket a vállalkozáson belül az illetékes szervek részére.

-   Le kell fordítani az igényeket konkrét műszaki, szervezési, oktatási célokra, feladatokra.
•    Termékigény-leírás formájában kell összefoglalni a vevők követelményeit és elvárásait
-    számszerűsíthető és pontosan mérhető műszaki paraméterek (fizikai, kémiai),
-    érzékszervi jellemzők (ízlés, látás, hallás, tapintás, szaglás),
-    a használattal összefüggő tulajdonságok (élettartam, megbízhatóság, gazdaságosság, korszerűség, használati komfort, esztétikai érték, egészségvédelem, formatervezés) alkalmazásával;
-    a szerelési elrendezést vagy illeszthetőséget,
-    a vonatkoztatható szabványokat és hatósági előírásokat;
-    a csomagolást és
-    a minőségbiztosítást és –igazolást.

- A feladatokat fel kell bontani folyamatokra, eljárásokra, tevékenységekre, műveletekre a marketingtől kezdve egészen a hulladék elhelyezéséig.
-      Meg kell határozni, hogy a folyamatban az előállítással és a minőséggel kapcsolatban kinek, mit, milyen felelősséggel kell tenni.
-      El kell látni a munkatársakat a végrehajtáshoz szükséges eszközökkel, módszerekkel, ismeretekkel és hatáskörökkel.
-     Mérni kell az eredményeket és össze kell hasonlítani a célokkal, részcélokkal és szükség esetén be kell avatkozni.
-      Értékelni és minősíteni kell mind a folyamatok eredményét, mind pedig a  munkatársakat (tanulni kell a hibákból).
-       A fogyasztói információkat vissza kell csatolni. A marketing keretében létre kell hozni egy információgyűjtő és visszacsatoló rendszert, amely a termék vagy szolgáltatás minőségére vonatkozó minden információt elemez, összehasonlít, véleményez és továbbít, előírt ügyrend szerint.

A rendszer kialakításához a vezetésnek:

-    Pontosan meg kell határozni a célt.
-    A célnak megfelelően kell kialakítani a minőségi lánc valamennyi folyamatát.
-    Elő kell írni, hogy
•    mit kell  tenni és hogy
•    ki?
•    mikor?
•    hogyan?
•    milyen eszközzel? tegye.
-    Létre kell hozni a szervezetet.
-    Ki kell építeni a szabályozórendszert,
•    meg kell tervezni a folyamatok működését,
•    le kell írni mindenki tevékenységét,
•    a leírásoknak megfelelően kell végezni a napi munkát,
•    mérni kell és minősíteni az eredményeket,
•    ha szükséges, be kell avatkozni (szabályozni).

Folyamatosan ellenőrizni és fejleszteni kell a minőségrendszert.

A teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM) megvalósítását segítik elő az Európai Szabványosítási Bizottság (Comité Européen de Normalisation Control – CEN) által ajánlott MSZ EN ISO 9000 sorozatú szabványok.

A szabványok egy tízlépcsős akkreditációs folyamat kialakítására tesznek javaslatot:
1.    A menedzser oktatása
2.    A minőségpolitika írásbeli megfogalmazása
3.    Minőségi felelős kinevezése
4.    A feladatok meghatározása
5.    Az üzleti folyamatok azonosítása
6.    Minőségi kézikönyv összeállítása
7.    Az eljárások írásbeli megfogalmazása
8.    Írásbeli utasítások megfogalmazása
9.    A rendszer használatának oktatása
10.     Megvalósítás

Ellenőrző kérdések

1.    Mit nevezünk minőségnek?
2.    Hogyan történik a minőség meghatározása?
3.    Mit jelent a TQM?
4.    Mi a teljes körű minőségirányítás lényege?
5.    Mit tartalmaz a minőséglánc?
6.    Milyen feladatokat kell ellátniuk a vezetőknek a teljeskör ű minőségirányítás kialakításához?
7.    Hogyan épül fel a minőségrendszer?
8.    Milyen akkreditációs folyamatot javasol az ISO 9000 szabványsorozat?

Körmös Honlapok

Molnár Regina
Török Jusztina
Páll Nikoletta Izabella
Papp Ágnes
Szabó Éva
Hlatky Ágnes
Szőcs Katalin
Varga Orsolya

Hirdetés

Körömdíszítés - havi TOP20
Spange - feszítőszálas spange
Műköröm díszítés -kombinált köröm
Francia műköröm - köröm minták
Műköröm step by step - leírások
Műkörmös asztal - Crystal Nails
Műkörömépítő tanfolyam - neked