A z  á r  f u n k c i ó i

A termék ára mindenkor piaci ár, de csak egyetlen kitüntetett árnagyság lehet egyensúlyi.

Az elmondottakból határozhatók meg az ár funkciói:
-    Egyszerű elszámoló eszköz, mint ilyen alkalmas a termék, az anyagok, az eszközök, vagyontárgyak stb. nyilvántartására.
-    Méri a termékeket, a teljesítményeket; e minőségében szerepet játszik annak meghatározásában, hogy miből, mennyit termeljenek.
-    Informálja a termelőket és a fogyasztókat, akik egyéni érdekük kielégítése céljából a piac igényeinek megfelelően kénytelenek cselekedni. Az árakon keresztül mutatkozik meg és rangsorolódik a fogyasztók kereslete; az árakon keresztül a termelők ráfordításai, költségei is szabályozzák a kínálatot, mégpedig automatikusan, anélkül, hogy bárkinek bárkit is kényszerítenie kellene egy ár, egy termék elfogadására (az árrendszer ún. termelés és fogyasztás allokáló funkciója).
-    Meghatározza a piaci szereplők jövedelmeit. Az árakon keresztül egyszerűen és személytelenül határozódik meg, hogy a társadalom egy-egy tagja mit akar és mit képes megvásárolni.Ármechanizmus a vegyes gazdaságban.

Az árrendszer a kínálati – keresleti piacok segítségével oldja meg a gazdasági problémák három kérdését: MIT? HOGYAN? KINEK?

Az ár változása és a kereslet változása közötti összefüggés a kereslet árrugalmassága; az árváltozás miatt bekövetkező kínálatváltozás a kínálat árrugalmassága. Mindkettőre jellemző, hogy az árváltozással ellentétes irányba mozdul a kereslet és azonos irányba a kínálat.

A piacgazdaságokban alapvetően a piac alakítja ki az árakat, (a piaci verseny hatására.), a mikroszféra szereplőinek döntéseit regisztrálva. A modern gazdasá-gokban azonban gyakran előfordul, hogy a kormányzat különböző okból el kívánja téríteni az árakat, a piac által kialakított arányoktól illetve színvonaltól. Ilyen beavatkozásra lehet pl. szükség, ha:

- egy monopolizált termék piacán, a monopólium által megszabott árat korlátozni akarja,
-  szociálpolitikai okokból egyes termékek árait alacsony szinten kívánja  tartani (preferencia),
-  bizonyos termékek esetében (szeszes italok, dohányáruk) fogyasztását  vissza akarja szorítani, ezért adókkal vagy más eszközökkel magasan tartja az adott termékek árát (diszpreferenciát alkalmaz),
-  magas infláció esetén szintén állami árszabályozás segíthet a további áremelkedés mérséklésében.

Az ár – az árszabályozás jelleg szerint – lehet:
- szabad ár és
- hatósági ár.

Szabad ár esetén az üzleti partnerek érdekeik kölcsönös figyelembevételével, az indokolt ráfordítások és piaci viszonyok alapján alakítják ki az árat, és állapodnak meg az értékesítési feltételekben (mennyiség, fizetési mód stb.)

A kormány azonban a szabad árak körében is előírhatja a tervezett áremelés előzetes bejelentésének kötelezettségét.

A hatósági ár megállapítása az árhatóság hatáskörébe tartozik. A hatósági ármegállapítás körébe sorolt termékeket az ártörvény tételesen felsorolja.

A hatósági ár megállapítója lehet;
- a települési önkormányzat képviselő-testülete (pl. az önkormányzati lakások bére esetén),
- az ágazati miniszter általában a pénzügyminisztérium egyetértésével.

A hatósági árat az ár megállapítója, az alkalmazás feltételeivel egyetemben köteles nyilvánosságra hozni.

A hatósági ár lehet:

- Legmagasabb (maximált) ár, ahol az árhatóság az alkalmazható ár felső határát írja elő, védve a vásárlók (keresleti oldal) érdekeit. Ezt az ártípust elsősorban olyan monopolhelyzetben lévő területeken alkalmazzák, ahol sem belföldi versenytárs sincs. Az árat úgy alakítják  ki, hogy fedezze a hatékonyan gazdálkodó vállalat ráfordításait és a szükséges nyereséget, a nem hatékony működésből adódó többletráfordítás elismertetésére azonban nem nyújt lehetőséget. (ebbe a körbe tartozik pl. a villamos energia, a hazai szén, a postai szolgáltatások többsége, a belföldi áru- és személyszállítás.)

- Legalacsonyabb (minimált) ár, ahol az árhatóság az alkalmazható ár minimumát határozza meg, az eladók, a termelők védelme érdekében. Az  árnak minden körülmények között fedeznie kell (legalább) a hatékonyan termelők ráfordításait.

A hatósági árhoz meghatározott előírások csatlakoznak a minőséggel, a rendelési tételekkel, a teljesítés körülményeivel stb. összefüggésben.

Körmös Honlapok

Sipőcz Nikolett
Jablonkay Mária
Milló Krisztina
Fábiánné Király Mariann
Szabó Csilla
Szász Melinda
Szappanos Mónika
Békefiné Müller Georgina

Hirdetés

Műkörömépítés - szolgáltató ajánló
Francia műköröm - köröm minták
Műkörömépítő tanfolyam - neked
Műkörmös asztal - Crystal Nails
Köröm minták - francia köröm
Műköröm tanfolyam - OKJ képzések
Műkörmös kereső - körmös oldalak