Piaci szereplők mindazok a személyek, szervezetek és csoportok, akik (amelyek) termelési vagy fogyasztási tevékenységükkel közvetlenül befolyásolják a piaci folyamatokat és a piaci események szempontjából egységnek tekinthetők (fogyasztók, vállalatok, intézmények, költségvetési szervezetek, stb.).

A piac első számú szereplője a fogyasztó, (személy, család, emberek csoportja, szervezete) aki (amely) végső fogyasztás céljából szerez be javakat és szolgáltatásokat.

A kereslet azt fejezi ki, hogy a fogyasztó hajlandó és képes valamilyen terméket és szolgáltatást megvásárolni. A kereslet tehát pénzzel alátámasztott, realizálható szükséglet.

A piaci kereslet adott áru valamennyi szóba jöhető fizetőképes fogyasztójának igényét összesíti.

A kínálat azt jelenti, hogy a cég képes és hajlandó valamely termék vagy szolgáltatás előállítására.

A piaci kínálat az adott termék valamennyi termelőjének lehetséges (illetve szándékolt) termelését, azaz egyéni kínálatok összegét jelenti.

A termelő, a vállalat, a vállalkozás az a szereplő, amely javak és szolgáltatások kínálatával jelenik meg a piacon. Ez az elsődleges funkciója, de ennek alárendelten természetesen termelési tényezők. Anyagok, gépek, munkaerő vásárlója (származékos kereslet).

A piac alapvető mozgatója a piaci szereplők versenye, amely döntő jelentőségű a kereslet és kínálat összehangolódási folyamatában. A piaci szereplők egymással versengve igyekeznek – a kereslet és kínálat adottságait, lehetőségeit kihasználva – saját céljaikat érvényesíteni. A piaci verseny jellege sokféle lehet, melyet döntő módon befolyásol az, hogyan viszonyul egymáshoz a szereplők mérete, hatalma, gazdasági súlya. Ebben a megközelítésben két szélsőséges eset, a tökéletesen versenyző piac és a monopólium piaca között húzódik az átmenetek igen széles sávja, a sokféle valós piac.

Körmös Honlapok

Lipuszné Debreczeni Éva
Ábrahámné Lodesz Judit
Széles Szilvia
Baloghné Novotni Zsuzsanna
Tóth Noémi
Török Anett
Szabó Anna
Györené Csertán Gyöngyi

Hirdetés

Műköröm minták - műköröm képek
Műkörömépítő szakemberek
Francia műköröm - köröm minták
Műkörmös asztal - Crystal Nails
Műköröm - a településeden
Műköröm webáruház - világmárkák
Műköröm tanfolyam - OKJ képzések