A szolgáltatás fogalma

A szolgáltatások kutatása, a hozzájuk kapcsolódó speciális ismeretek (pl. szolgáltatásmarketing) kialakulása jelentősen elmaradt a termelési területekhez kapcsolódó tudományos és gyakorlati eredményektől. Ebben nagy szerepet játszott az is, hogy a mai napig problémát okoz a meghatározása, nincs általá-nosan elfogadott, egységes definíciója a szolgáltatásoknak.

Egyik szakirodalmi megfogalmazás szerint:

Szolgáltatás minden olyan cselekvés vagy teljesítmény, amelyet az egyik fél felajánlhat a másiknak és ami lényegében nem tárgyiasult, és nem eredményez tulajdonjogot semmi fölött. Előállítása vagy kapcsolódik fizikai termékhez, vagy nem.

A közgazdasági szakirodalom általában tercier szektorként emlegeti ezt a gazdasági területet. A megnevezés jól kifejezi, hogy nem valamilyen egységes rendezőelv szerinti kategorizálásról van itt szó, hanem ezen tevékenységek maradékként való kezeléséről.

A szolgáltatások definíciós nehézségéből következően osztályozásuk sem kiforrott, nincs az irodalomban, a nemzetközi statisztikai gyakorlatban egységesen elfogadott alapja. Hazánkban és a volt szocialista országokban korábban általánosan két csoportot különböztettek meg:

-    az anyagi (szállítás, hírközlés, kereskedelem) és
-    a nem anyagi (egészségügyi, szociális, kulturális szolgáltatások, kutatás és  fejlesztés, sport, közösségi, közigazgatási és egyéb) szolgáltatásokat.

Körmös Honlapok

Hajni
Riedinger Anett
Kun Szilvia
Ágoston Adrienn
Nagy Noémi
Jakab Alexandra
Dr.Fogarasine Fabian Zsuzsa
Teberi Szilvia (smiling)

Hirdetés

Műkörmös kereső - körmös oldalak
Francia műköröm - köröm minták
Műköröm webáruház - világmárkák
Műköröm kellékek - műkörmös
Műkörömépítés - szolgáltató ajánló
UV lámpa- műkörmös
Műkörmös tanfolyam - képzések